Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Strokovno srečanje SZKKLM v Mariboru

Vabimo vas na strokovno srečanje Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino
v organizaciji Oddelka za laboratorijsko diagnostiko UKC Maribor.

Tema srečanja: Predanalitika, porfirije, diagnostika od spočetja do rojstva

Srečanje bo potekalo 1. in 2. junija 2018 na Vojašniškem trgu 2a, v prostorih Lutkovnega gledališča/Minoritske cerkve v Mariboru.

več …