Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Bolniku prilagojena laboratorijska medicina

09.02.2016

Datum dogodka: 09.02.2016

Organizator: ZLMS

Vabilo

Program:

 

11:30 – 11:55  Registracija udeležencev

12:00 – 12:25  Bolniku prilagojena laboratorijska medicina - od bolezni k bolniku

                        prof. dr. Janja Marc

                                Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo

12:30 - 12:55   Bolniku prilagojena laboratorijska medicina na področju srčnožilnih bolezni

                        doc. dr. Mojca Božič Mijovski

                                UKCL, Klinični oddelek za žilne bolezni

13:00 – 13:25  Bolniku prilagojena diagnostika v klinični mikrobiologiji

                        prof. dr. Miroslav Petrovec

                                Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

13:30 – 13:50 Odmor za kavo

13:50 – 14:15  Bolniku prilagojena laboratorijska medicina na področju transfuzijske medicine

                        prim. Irena Bricl

                                Zavod RS za transfuzijsko medicino

14:20 – 14:45  Bolniku prilagojena laboratorijska medicina na področju patologije

                        prof. dr. Nina Zidar

                                Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

14:50 - 15:15  Bolniku prilagojeno onkološko zdravljenje glede na izvid genetskega testiranja – primer testiranja na mutacije BRCA genov

                        doc. dr. Mateja Krajc

                                Onkološki inštitut Ljubljana