Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

E-šola kakovost za preskusne laboratorije

21.04.2020

E-šola kakovost za preskusne laboratorije, bo potekala med 21.4. in 3.6.2020 v organizaciji SIQ. Gre za tečaj z izpitom.

Srečanje bo izvajala predavateljica, ki ni specialistka ali univerzitetna učiteljica s področja Laboratorijske medicine, je pa nesporna strokovnjakinja s področja akreditacije. Zato srečanje vsekakor sodi med srečanja iz področja kakovosti v laboratoriju in bi radi spodbudili udeležbo.

.