Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Šola kakovosti za analitske laboratorije

14.11.2016

Usposabljanje je namenjeno spoznavanju novih in učinkovitih pristopov za zagotavljanje in izboljševanje kakovostnega delovanja v laboratorijih.

Visoko strokovno raven Šole zagotavljajo priznani strokovnjaki: dr. Nineta Majcen, generalna sekretarka Evropskega združenja za kemijske in molekularne vede (EuCheMS), Alenka Koželj z Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Koper in mag. Tatjana Žagar, naša zunanja sodelavka, ki je tudi strokovna vodja Šole.

Udeleženci Šole kakovosti za analitske laboratorije prihajajo tako iz proizvodnih organizacij kot  javnega sektorja, predvsem zdravstva. V času usposabljanja pridobijo praktična znanja s področja analitskih procesov, uporabe kontrolnih kart, metrološke sledljivosti, validacije preskusnih metod in merilne negotovosti. Osvojena znanja sprotno uporabljajo pri obravnavi primerov iz prakse. Skupaj iščejo poti do številnih izboljšav, ki jim koristijo pri povečevanju kakovosti delovanja njihovih laboratorijev.