Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

PONOVNA PODELITEV JAVNIH POOBLASTIL ZLMS

17.06.2018

Dne 18. 5. 2018 je Ministrstvo za zdravje objavilo razpis za podelitev javnega pooblastila zbornicam in strokovnim združenjem s področja laboratorijske medicine.

Z javnim pooblastilom s področja laboratorijske medicine bodo za dobo sedmih let podeljene naslednje naloge:

  • vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine;
  • načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov s medicinske biokemije;
  • izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem s področja laboratorijske medicine;
  • izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje podeljenih javnih pooblastil.

ZLMS je 14.6.2018 oddala vlogo in dokumentacijo z dokazili o izpolnjevanju pogojev iz javnega razpisa za izvajanje nalog javnih pooblastil Ministrstva za zdravje za dobo sedmih let (2018-2025). Sedanja pogodba se izteče 31.julija 2018.