Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

STROKOVNI NADZORI S SVETOVANJEM V DEJAVNOSTI LABORATORIJSKE MEDICINE

20.06.2018

ZLMS je do 15. junija 2018 izvedla 10 strokovnih nadzorov s svetovanjem s področja laboratorijske medicine v skladu s pogodbo o izvajanju in financiranju nalog iz javnega pooblastila v obdobju od 01. 01. 2018 do 30. 07. 2018.

.