Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

ZLMS ŠE BREZ JAVNIH POOBLASTIL

28.11.2018

V letu 2018 se je izteklo javno pooblastilo Ministrstva za zdravje, po katerem je Zbornica laboratorijske medicine Slovenije urejala vpis v register izvajalcev laboratorijske medicine, specializacije in specialistične izpite iz medicinske biokemije ter strokovne nadzore s svetovanjem v dejavnosti laboratorijske medicine.

Kljub ponovnemu javnemu razpisu junija letos in ponovljenemu javnemu razpisu septembra 2018 Ministrstvo za zdravje še ni podelilo novih javnih pooblastil za omenjene naloge. Trenutni zadržek ministrstva je nezadostno članstvo v zbornici glede na register izvajalcev laboratorijske medicine.

ZLMS zato trenutno ne more izvajati vseh nalog, ki jih je opravljala do sedaj. Vpisi v register, vpisi specializacij, opravljanje specialističnih izpitov ter nadzori s svetovanjem so trenutno odloženi, dokler javna pooblastila ne bodo podeljena.

.