Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

JAVNA POOBLASTILA

19.12.2018

Ministrstvo za zdravje je Zbornici laboratorijske medicine Slovenije podelilo javna pooblastila za dobo 7 let.

Ministrstvo za zdravje je Zbornici laboratorijske medicine Slovenije podelilo javna pooblastila za dobo 7 let za opravljanje naslednjih nalog:

  1. Vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine.
  2. Izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem na področju laboratorijske medicine.
  3. Načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov iz medicinske biokemije.
  4. Izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje laboratorijske medicine.