Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Obvestilo o podaljšanju veljavnosti dovoljenj za medicinske laboratorije

15.07.2021

153-1535349_law-graphics-law-illustration-png-transparent-png

Državni zbor Republike Slovenije je na seji, dne 7. julija 2021, sprejel Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki je bil 13. julija 2021 objavljen v Uradnem listu RS (št. 112/2021).

V 20. členu zakon obravnava začasne ukrepe, ti pa zadevajo tudi dovoljenja za medicinske laboratorije. In sicer laboratorijem, ki jim v letu 2021 izteče veljavno dovoljenje in so pravočasno oddali vlogo za podaljšanje, le-to podaljša do 31. decembra 2022.

 

20. člen

(dovoljenja za medicinske laboratorije)

Medicinskim laboratorijem, ki so pravočasno oddali vlogo za podaljšanje dovoljenja na podlagi osmega odstavka 4. člena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/04, 1/16, 56/19, 131/20 in 152/20 – ZZUOOP) in jim v letu 2021 izteče veljavno dovoljenje, se veljavnost dovoljenja podaljša do 31. decembra 2022.

 

Povezava na Uradni list