Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

PODPIS POGODBE O IZVAJANJU JAVNIH POOBLASTIL

25.04.2019

Ministrstvo za zdravje in ZLMS sta podpisali pogodbo o izvajanju in financiranju nalog iz javnega pooblastila s področja laboratorijske medicine v letih 2019 in 2020.

Ministrstvo za zdravje je na podlagi odločbe z dne 21.12.2018 zbornici podelilo javno pooblastilo za izvajanje naslednjih nalog:

  • vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine,
  • izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem,
  • načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov,
  • izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje laboratorijske medicine.

Javno pooblastilo je podeljeno za obdobje 7 let, z začetkom izvajanja nalog 3.1.2019.
Podpis pogodbe o izvajanju in financiranju ureja financiranje nalog iz javnega pooblastila za obdobje prvih dveh let.