Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

SESTAVA KOMISIJ IN ODBOROV ZLMS V MANDATNEM OBDOBJU 2019-2023

25.04.2019

Novo vodstvo ZLMS je potrdilo sestavo zborničnih komisij in odborov v mandatnem obdobju 2019-2023. Dosedanjim organom se pridružuje novo ustanovljena Komisija za pripravništvo.

Povezava na novo vodstvo ZLMS.