Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predsednika ter članov izvršilnega in nadzornega odbora ZLMS

19.09.2018

Na podlagi Statuta Zbornice laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS) je Izvršni odbor ZLMS na svoji 31.-32. dvojni seji sprejel: Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predsednika ter članov izvršilnega in nadzornega odbora ZLMS.

Sklep o začetku kandidacijskega postopka

 

.