Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Vabilo k aktivnemu sodelovanju v zborničnih organih

24.09.2018

Spoštovani člani in članice Zbornice laboratorijske medicine Slovenije,

Izvršni odbor ZLMS je na svoji 31.-32. dvojni seji dne 12.septembra 2018 sprejel Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predsednika ter članov Izvršnega in Nadzornega odbora ZLMS, saj se štiriletni mandat sedanjega vodstva izteka. Kandidacijski postopek bo trajal od 01.10.2018 – 31.12.2018, volitve pa bodo potekale na redni letni skupščini Zbornice dne 05.02.2019.

Člane vseh zborničnih komisij, kakor tudi člane Častnega razsodišča in Odbora za strokovna vprašanja, določita novi predsednik in novi Izvršni odbor ZLMS v skladu s 24.členom Pravilnika o volitvah predsednika ter članov izvršnega in nadzornega odbora Zbornice laboratorijske medicine Slovenije v roku 45 dni po prvi konstituivni seji.

Pred nami so torej volitve in odločitve o aktivnem sodelovanju v zborničnih organih.

Člane in članice vabimo, da se nam pridružite pri delu v Zbornici!

Vabimo vas k pripravi kandidatur, k njihovemu pravočasnemu posredovanju na naslov Zbornice in k aktivnemu vključevanju v delovanje Zbornice. Za slednje je pomembna enakomerna zastopanost članov in članic iz vseh slovenskih regij; tako določa tudi Statut ZLMS, po katerem morajo biti člani Izvršnega odbora skupaj s predsednikom vsaj iz petih različnih statističnih regij in po možnosti iz različnih zdravstvenih nivojev.

Natančen postopek oddaje kandidatur in volitev je opisan v Sklepu o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predsednika ter članov Izvršnega in Nadzornega odbora ZLMS.

Vabljeni k sodelovanju!
Vaš ZLMS

Pravilnik o volitvah ZLMS

Obrazec za kandidaturo