Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

ZAVRNITEV LICENC

10.01.2018

Ministrstvo za zdravje je odločilo, da licence ne bodo pogoj za opravljanje poklica specialist medicinske biokemije.

Direktorat za zdravstveno varstvo je pripravil predlog spremembe Odredbe o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco za ponovno uvedbo licence, vendar le-ta na kolegiju ministrice za zdravje ni bil podprt. ZLMS si bo še naprej prizadevala za ponovno pridobitev licenc.