Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Dokumenti zbornice

Članom ZLMS so dokumenti prosto dostopni. Nečlani lahko izpise dokumentov naročijo v tajništvu Zbornice.