Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Pripravništvo v medicinskih laboratorijih

Ministrstvo za zdravje je izdalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.list RS, št. 64/17),  ki po novem predvideva enotno 6-mesečno pripravništvo za vse stopnje izobrazbe. Zakon je veljaven od 17.12.2017.

Ministrstvo za zdravje je izdalo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.list RS, št. 64/17),  ki po novem predvideva enotno 6-mesečno pripravništvo za vse stopnje izobrazbe. Zakon je veljaven od 17.12.2017.

ZLMS pripravlja enovit Program pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na področju laboratorijske medicine. Priprava programa poteka v sodelovanju s vsemi temeljnimi področji laboratorijske medicine. Cilj programa je

  • pripraviti strokovne vsebine, ki jih morajo obvladati pripravniki na posameznih temeljnih področjih laboratorijske medicine,
  • urediti spoznavanje ostalih področij laboratorijske medicine (izven matičnega področja) in
  • urediti enotne kriterije za opravljanje strokovnega izpita iz strokovnih vsebin poklicnega področja.
    Predlog programa je že pripravljen, usklajen z novim zakonom in v obravnavi na Ministrstvu za zdravje.

Do objave novega programa ostaja za področje medicinske biokemije v veljavi dokument Seznam strokovnih vsebin in praktičnih znanj, ki jih morajo v sklopu pripravništva obvladati zdravstveni delavci in zdravstveni laboratorijski sodelavci na področju laboratorijske medicine.  Dokument je septembra 2014 potrdil RSK za laboratorijsko diagnostiko in predstavlja smernice (minimalni obseg vsebin) za pripravo individualnega programa pripravništva za vsakega pripravnika. Pripravljen je za vsako stopnjo izobrazbe:

Za vsak individualni program je potrebno pridobiti potrditev Ministrstva za zdravje. Vsebine za individualni program pripravništva se ne spremenijo, glede na novo dobo pripravništva 6-mesecev pa se priredi in ustrezno skrajša obseg vsebin za 1. in 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe.

Delovna skupina za pripravo Programa pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na področju laboratorijske medicine prav tako pripravlja

  • seznam izpraševalcev po posameznih področjih laboratorijske medicine,
  • seznam priporočene literature po področjih laboratorijske medicine kot pomoč za strokovni izpit iz strokovnih vsebin poklicnega področja,
  • seznam zdravstvenih zavodov, kjer lahko opravljajo strokovni izpit pripravniki s srednjo stopnjo izobrazbe po področjih laboratorijske medicine.

Seznami bodo objavljeni z objavo novega programa pripravništva. ZLMS bo podala obvestilo ob začetku veljavnosti.

Seznam zdravstvenih zavodov, kjer lahko opravljajo strokovni izpit pripravniki s srednjo stopnjo izobrazbe
Seznam izpraševalcev za pripravnike s 1. in 2. bolonjsko stopnjo, ki opravljajo strokovni izpit na Ministrstvu za zdravje

Seznam priporočene literature za strokovni izpit
Informacije Ministrstva za zdravje glede opravljanja strokovnega izpita