Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Vodstvo zbornice

Vodstvo ZLMS v mandatnem obdobju 2019 – 2023:

Predsednica ZLMS:

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
Golnik 36, 4204 Golnik
pika.mesko@klinika-golnik.si

Izvršni odbor:

mag. Mojca Bilač Krašnja, spec. med. biokem.
Adria lab Laboratorijska diagnostika d.o.o.
Parmova 53, 1000 Ljubljana
mojca@adrialab.si

Valentina Buda, spec. med. biokem.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Diagnostični laboratorij
Prečna ulica 2, 6230 Postojna
valentina.buda@zd-po.si

asist. dr. Danijela Furlan, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Diagnostični laboratorij
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto
danijela.furlan@sb-nm.si

Nina Klinc, mag. pharm.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino
Oblakova 5, 3000 Celje
ninaklinc@gmail.com

mag. Tanja Lađić, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za laboratorijska diagnostiko
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
tanja.ladic@sb-sg.si

mag. Barbara Možina, spec. med. biokem.
Onkološki inštitut, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
bmozina@onko-i.si

mag. Martina Pogačar Kavčič, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Jesenice, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Titova 112, 4270 Jesenice
martina.pogacar@gmail.com

Mojca Završnik, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Ptuj, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
mojca.zavrsnik@sb-ptuj.si

Nadzorni odbor:

Eva Fliser, spec. med. biokem. (predsednica)
UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
eva.fliser@ukc-mb.si

mag. Edita Eberl Gregorič, univ. dipl. biol.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj
Gosposvetska 12, 4000 Kranj
ediebe1@nlzoh.si

dr. Tadeja Dovč Drnovšek, univ. dipl. biol.
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Oddelek za molekularno in celično biologijo
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
tadeja.dovc-drnovsek@ztm.si

 

Odbor za strokovna vprašanja:
asist. mag. Maksimiljan Gorenjak, spec.med.biokem., (predsednik)
UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
gormax@ukc-mb.si

prof. dr. Borut Božič, spec.med.biokem.
UL FFa Katedra za klinično biokemijo
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
borut.bozic@ffa.uni-lj.si
 
mag. Edita Eberl Gregorič, dr.med.spec.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj
Gosposvetska 12, 4000 Kranj
ediebe1@nlzoh.si

asist. dr. Tadej Pajić, spec.med.biokem.
UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo, Specialni laboratorij za hematologijo
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
tadej.pajic@kclj.si

izr. prof. dr. Milan Skitek, spec.med.biokem., svetnik
UKC Ljubljana, KIKKB
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
milan.skitek@kclj.si

doc. dr. Irena Zupanič Pajnič, univ.dipl.biol.
Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani, Katedra za sodno medicino
Korytkova 2, 1000 Ljubljana
irena.zupanic@mf.uni-lj.si

asist. mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr.med.spec.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Center za medicinsko mikrobiologijo, Prvomajska 1, 2000 Maribor
tjasa.zohar.cretnik@nlzoh.si

Častno razsodišče:
asist. mag. Maksimiljijan Gorenjak, spec.med.biokem. (predsednik)
UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
gormax@ukc-mb.si

mag. Štefka Krivec, spec.med.biokem.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino
Oblakova 5, 3000 Celje
stefka.krivec@sb-celje.si

dr. Bojana Križaj, spec.med.biokem.
Psihiatrična bolnišnica Idrija, Medicinsko kemični laboratorij
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
bojana.krizaj@pb-idrija.si

Komisija za finančno in materialno poslovanje:
asist. dr. Danijela Furlan, spec.med.biokem. (predsednica)
Splošna bolnišnica Novo mesto, Diagnostični laboratorij
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto
danijela.furlan@sb-nm.si

Mojca Kozmelj, spec.med.biokem.
Zdravstveni dom Celje, Laboratorij za klinično kemijo
Gregorčičeva 5, 3000 Celje
mojca.kozmelj@zd-celje.si

Marija Šega, spec.med.biokem.
UKC Maribor, Center za transfuzijsko medicino
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
marija.sega@ukc-mb.si

Komisija za vodenje registrov:
mag. Mojca Bilač Krašnja, spec.med.biokem. (predsednica)
Adria lab d.o.o.
Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
mojca@adrialab.si

prof. dr. Borut Božič, spec.med.biokem.
UL FFa Katedra za klinično biokemijo
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
borut.bozic@ffa.uni-lj.si

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec.med.biokem.
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
Golnik 36, 4204 Golnik
pika.mesko@klinika-golnik.si

Komisija za strokovne nadzore:
doc. dr. Aleš Jerin, spec.med.biokem. (predsednik)
UKC Ljubljana, KIKKB, Laboratorij za analitiko hormonov in tumorskih označevalcev
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
ales.jerin@kclj.si

mag. Lidija Gobec, spec.med.biokem.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino
Oblakova 5, 3000 Celje
lidija.gobec@sb-celje.si

dr. Bojana Križaj, spec.med.biokem.
Psihiatrična bolnišnica Idrija, Medicinsko kemični laboratorij
Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija
bojana.krizaj@pb-idrija.si

Komisija za specializacije:
prof. dr. Darko Černe, spec.med.biokem. (predsednik)
UL FFa Katedra za klinično biokemijo
Aškerčeva 7, 1000 Ljubljana
darko.cerne@ffa.uni-lj.si

asist. mag. Evgenija Homšak, spec.med.biokem.
UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
evgenija.homsak@ukc-mb.si

Mladen Krsnik, spec.med.biokem.
UKC Ljubljana, KIKKB, Proteinsko-lipidni laboratorij
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
mladen.krsnik@kclj.si

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec.med.biokem.
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
Golnik 36, 4204 Golnik
pika.mesko@klinika-golnik.si

asist. dr. Tadej Pajić, spec.med.biokem.
UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo, Specialni laboratorij za hematologijo
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
tadej.pajic@kclj.si

Komisija za izobraževanje:
doc. dr. Mojca Božič Mijovski, spec.med.biokem. (predsednica)
UKC Ljubljana, KOŽB, Laboratorij za hemostazo in aterotrombozo
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
mojca.bozic@kclj.si

mag. Saša Bratož, spec.med.biokem.
UKC Ljubljana, KIKKB, Biokemični in hematološki laboratorij bolnica Petra Držaja
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
sasa.bratoz@kclj.si

mag. Nada Snoj, spec med.biokem.
UKC Ljubljana, KIKKB, 24-urni laboratorij
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
nada.snoj@kclj.si

Greta Štrakl, spec.med.biokem.
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9001 Murska Sobota
greta.strakl@guest.arnes.si

doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec.med.biokem.
UKC Ljubljana, Pediatrična klinika, Služba za specialni laboratorijsko diagnostiko
Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana
katarina.trebusak@kclj.si

Urednik spletne strani:
Rok Kogovšek, mag. lab. biomed
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
Golnik 36, 4204 Golnik
rok.kogovsek@klinika-golnik.si

 

Vodstvo ZLMS v mandatnem obdobju 2015 - 2019