Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Vodstvo zbornice

Vodstvo ZLMS v mandatnem obdobju 2019 – 2023:

Predsednica ZLMS:

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
Golnik 36, 4204 Golnik
pika.mesko@klinika-golnik.si

Izvršni odbor:

mag. Mojca Bilač Krašnja, spec. med. biokem.
Adria lab d.o.o.
Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
mojca@adrialab.si

Valentina Buda, spec. med. biokem.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Diagnostični laboratorij
Prečna ulica 2, 6230 Postojna
valentina.buda@zd-po.si

asist. dr. Danijela Furlan, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Diagnostični laboratorij
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto
danijela.furlan@sb-nm.si

Nina Klinc, mag. pharm.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino
Oblakova 5, 3000 Celje
nina.klinc@sb-celje.si

mag. Tanja Lađić, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za laboratorijska diagnostiko
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
tanja.ladic@sb-sg.si

mag. Barbara Možina, spec. med. biokem.
Onkološki inštitut, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
bmozina@onko-i.si

mag. Martina Pogačar Kavčič, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Jesenice, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Titova 112, 4270 Jesenice
martina.pogacar@gmail.com

Mojca Završnik, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Ptuj, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
mojca.zavrsnik@sb-ptuj.si

Nadzorni odbor:

Eva Fliser, spec. med. biokem. (predsednica)
UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
eva.fliser@ukc-mb.si

mag. Edita Eberl Gregorič, univ. dipl. biol.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj
Gosposvetska 12, 4000 Kranj
ediebe1@nlzoh.si

dr. Tadeja Dovč Drnovšek, univ. dipl. biol.
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Oddelek za molekularno in celično biologijo
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
tadeja.dovc-drnovsek@ztm.si

 

Odbor za strokovna vprašanja:

doc.dr. Ivica Avberšek-Lužnik, spec.med.biokem.- predsednica

doc.dr. Tadej Pajič, spec. med. biokem.

mag. Irena Bricl, dr.med., spec.

mag. Edita Eberl Gregorič, univ.dipl.biol.

mag. Maksimilijan Gorenjak, spec.med. biokem.

prof.dr. Borut Božič, spec. med. biokem.

 

Častno razsodišče:

mag. Maksimilijan Gorenjak, spec. med. biokem. - predsednik

mag. Štefka Krivec, spec. med. biokem.

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.

 

Komisija za finančno in materialno poslovanje:

Asist. dr. Danijela Furlan, spec. med. biokem. – predsednica

Mojca Kozmelj, spec. med. biokem.

Marija Šega, spec. med. biokem.

 

Komisija za vodenje registrov:

mag. Mojca Bilač Krašnja, spec. med. biokem. – predsednica

prof. dr. Borut Božič, spec. med. biokem.

Mojca Kozmelj, spec. med. biokem.

 

Komisija za strokovne nadzore:

mag. Barbara Možina, spec. med. biokem. – predsednica

mag. Lidija Gobec, spec.med. biokem.

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.

 

Komisija za specializacije:

dr. Evgenija Homšak, spec. med. biokem. - predsednica

doc.dr. Tadej Pajič, spec. med. biokem.

prof. dr. Darko Černe, spec. med. biokem.

Mladen Krsnik, spec. med. biokem.

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.

Mojca Završnik, spec. med. biokem.

 

Komisija za pripravništvo:

Eva Fliser, spec. med. biokem.

mag. Martina Pogačar Kavčič, spec. med. biokem.

 

Komisija za izobraževanje:

prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem.- predsednica

mag. Saša Bratož, spec. med. biokem.

mag. Nada Snoj, spec. med. biokem.

Greta Štrakl, spec. med. biokem.

 

Urednik spletne strani:

Rok Kogovšek, mag. lab. biomed
rok.kogovsek@klinika-golnik.si

 

Vodstvo ZLMS v mandatnem obdobju 2015 - 2019