Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Mandatno obdobje 2015 - 2019

.

Vodstvo ZLMS v mandatnem obdobju 2015 – 2019:

Predsednica ZLMS:
mag. Barbara Možina, spec.med.biokem.
Onkološki inštitut, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
bmozina@onko-i.si

Izvršni odbor:
mag. Mojca Bilač Krašnja, spec.med.biokem.
Adria lab d.o.o.
Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
mojca@adrialab.si

Valentina Buda, spec.med.biokem.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Diagnostični laboratorij
Prečna ulica 2, 6230 Postojna
valentina.buda@zd-po.si

Eva Fliser, spec.med.biokem.
UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
eva.fliser@ukc-mb.si

asist. dr. Danijela Furlan, spec.med.biokem.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Diagnostični laboratorij
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto
danijela.furlan@sb-nm.si

mag. Maja Gartner, spec.med.biokem.
Zdravstveni dom Jesenice, Laboratorij za medicinsko biokemijo
Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice
gartner.maja1@gmail.com
 
mag. Lidija Gobec, spec.med.biokem.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino
Oblakova 5, 3000 Celje
lidija.gobec@sb-celje.si

doc. dr. Aleš Jerin spec.med.biokem.
UKC Ljubljana, KIKKB, Laboratorij za analitiko hormonov in tumorskih označevalcev
Njegoševa 4, 1000 Ljubljana
ales.jerin@kclj.si

mag. Tanja Lađić, spec.med.biokem.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za laboratorijska diagnostiko
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
tanja.ladic@sb-sg.si

Nadzorni odbor:
Mojca Završnik, spec.med.biokem., (predsednica)
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Ptuj, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
mojca.zavrsnik@sb-ptuj.si

mag. Edita Eberl Gregorič, dr.med.spec.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj
Gosposvetska 12, 4000 Kranj
ediebe1@nlzoh.si

izr. prof. Helena Podgornik, spec.med.biokem.
UKC Ljubljana, Klinični oddelek za hematologijo, Specialni laboratorij za hematologijo
Zaloška 7, 1000 Ljubljana
helena.podgornik@kclj.si

Odbor za strokovna vprašanja:
asist. mag. Maksimiljan Gorenjak, spec.med.biokem., (predsednik)

prof. dr. Borut Božič, spec.med.biokem.
 
mag. Edita Eberl Gregorič, dr.med.spec.

asist. dr. Tadej Pajić, spec.med.biokem.

izr. prof. dr. Milan Skitek, spec.med.biokem., svetnik

doc. dr. Irena Zupanič Pajnič, univ.dipl.biol.

asist. mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr.med.spec.

Častno razsodišče:
asist. mag. Maksimiljijan Gorenjak, spec.med.biokem. (predsednik)

mag. Štefka Krivec, spec.med.biokem.

dr. Bojana Križaj, spec.med.biokem.

Komisija za finančno in materialno poslovanje:
asist. dr. Danijela Furlan, spec.med.biokem. (predsednica)

Mojca Kozmelj, spec.med.biokem.

Marija Šega, spec.med.biokem.

Komisija za vodenje registrov:
mag. Mojca Bilač Krašnja, spec.med.biokem. (predsednica)

prof. dr. Borut Božič, spec.med.biokem.

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec.med.biokem.

Komisija za strokovne nadzore:
doc. dr. Aleš Jerin, spec.med.biokem. (predsednik)

mag. Lidija Gobec, spec.med.biokem.

dr. Bojana Križaj, spec.med.biokem.

Komisija za specializacije:
prof. dr. Darko Černe, spec.med.biokem. (predsednik)

asist. mag. Evgenija Homšak, spec.med.biokem.

Mladen Krsnik, spec.med.biokem.

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec.med.biokem.

asist. dr. Tadej Pajić, spec.med.biokem.

Komisija za izobraževanje:
doc. dr. Mojca Božič Mijovski, spec.med.biokem. (predsednica)

mag. Saša Bratož, spec.med.biokem.

mag. Nada Snoj, spec med.biokem.

Greta Štrakl, spec.med.biokem.

doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec.med.biokem.

Urednik spletne strani:
Rok Kogovšek, mag. lab. biomed
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
Golnik 36, 4204 Golnik
rok.kogovsek@klinika-golnik.si