Kazalniki kakovosti za laboratorije

 
 

Zbornica podpira Nacionalno strategijo za kakovost in varnost obravnave pacientov, katere glavni cilj je zmanjšanje števila nevarnih dogodkov in odpravljanje sistemskih  vzrokov zanje.

Rezultati laboratorijskih preiskav značilno vplivajo na varnost obravnave pacientov, zato različni kazalniki laboratorijskega procesa predstavljajo orodje za oceno kakovosti in za ukrepanje v primerih negativnih trendov posameznega kazalnika. Ukrepanje je namenjeno izključno izboljšanju kakovosti in  zagotavljanju varnih  rezultatov.

Ministrstvo za zdravje vodi Nabor kazalnikov in metodologijo njihovega spremljanja na nacionalni ravni za večino medicinskih  strok,  predvidoma bo k temu projektu priključeno tudi področje laboratorijske medicine. Poročanje laboratorijev o rezultatih spremljanja kazalnikov ni obvezno, je pa interna uporaba smiselnega nabora kazalnikov za laboratorije priporočljiva.  

Zbornica je pripravila strokovna priporočila za uporabo kazalnikov kakovosti v medicinskih laboratorijih.

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si