Program pripravništva

 
 

Od 17.decembra 2017 je v veljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17), ki po novem določa enotno 6-mesečno pripravništvo za vse pripravnike, ne glede na stopnjo izobrazbe.

Delovna skupina za pripravo programa pripravništva na področju laboratorijske medicine pri ZLMS preureja pripravljen program pripravništva. Program bo veljaven za vsa področja laboratorijske medicine. Do objave novega programa ostaja na področju medicinske biokemije  v veljavi stari program, vendar za pripravnike s 1. ali 2. bolonjsko stopnjo sorazmerno skrajšan na dobo 6 mesecev.

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si