Vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj

 
 

Od 04.avgusta 2017 je v veljavi Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 42/17), ki po novem določa 6 ur predavanj kot 1 dan strokovnega izpopolnjevanja. To velja za izpopolnjevanje iz obveznih vsebin kot tudi iz ožjih strokovnih vsebin.

Izvršni odbor ZLMS je na svoji 21.-22. seji sprejel sklep, da Komisija za izobraževanje pri ZLMS upošteva novi način vrednotenja izpopolnjevanj s 01.januarjem 2018. Strokovna izpopolnjevanja, ki se izvajajo do konec leta 2017, se vrednotijo po starem pravilniku, saj so bila organizirana pred izidom tega pravilnika.

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si