Ministrstvo za zdravje je zbornici podelilo javno pooblastilo za:

1. vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine,

2. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem pri izvajalcu laboratorijske medicine,

3. načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov in

4. izdajanje pravilnikov, s katerimi se podrobneje uredi področje laboratorijske medicine.

 

Ostala področja delovanja so:

  • izvajanje in vodenej stalnega strokovnega izobraževanja registriranih izvajalcev laboratorijske  medicine,
  • sodelovanje v pripravi in oceni pripravniških programov,
  • priprava opisov poklicev v laboratorijski dejavnosti in uveljavitev teh poklicev tudi v drugih aktih države
  • priprava in sodelovanje v izvedbi pripravniških programov in strokovnih izpitov za farmacevte in druge kadre v laboratorijski medicini,
  • sodelovanje v pripravi specialističnih programov,
  • izdelava in noveliranje Kodeksa deontologije v laboratorijski medicini,
  • sodelovanje v pripravah Zdravstvenega plana,
  • izvajanje naročenih strokovnih nadzorov s svetovanjem,
  • sodelovanje v pripravi pravilnikov s področja laboratorijske dejavnosti, vplivanje na sprejemanje ustrezne zdravstvene zakonodaje.

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si