Pomembni sklepi organov ZLMS so dostopni članom Zbornice.

Prijava za člane

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si