Korupcija v laboratorijski medicini

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije se zavzema za ničelno toleranco do korupcije v laboratorijskem prostoru.

Stališče zbornice

 

Kazalniki kakovosti za medicinske laboratorije

Ministrstvo za zdravje vodi Nabor kazalnikov in metodologijo njihovega spremljanja na nacionalni ravni za večino medicinskih  strok. Poročanje laboratorijev o rezultatih spremljanja kazalnikov ni obvezno, je pa interna uporaba smiselnega nabora kazalnikov za laboratorije priporočljiva.

Seznam in opis posameznih kazalnikov

 

Pripravništvo v medicinskih laboratorijih

ZLMS je oblikovala izhodišča za pripravo programa pripravništva
na področjih laboratorijske medicine:

 - analitik na področju laboratorijske medicine

 - diplomirani inženir na področju laboratorijske medicine  

 - tehnik na področju laboratorijske medicine

 

Varnost pri delu

Priporočila za delovna oblačila laboratorijskega osebja

 

Organizacija neprekinjenega zdravstvenega varstva

Stališče zbornice o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
Mnenje Ministrstva za zdravje
Navodilo ZLMS za računanje obremenitev za zaposlene v laboratorijih

 

Preprečevanje poškodb z ostrimi pripomočki

Svet Evropske unije je sprejel direktivo 2010/32/EU o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki. Članice EU so morale direktivo implementirati do maja 2013.
Predstavitev vsebine direktive
Toolkit for implementation (European Biosafety network)

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si