Laboratorijska medicina

je izrazito raznolika stroka, katere skupni imenovalec je delo z biološkim materialom človeškega izvora.

ZLMS

je samostojna poklicna organizacija oseb z univerzitetno izobrazbo, ki opravljajo ali zastopajo laboratorijsko medicinsko dejavnost na območju RS. Pri našem delu izhajamo iz slovenske področne zakonodaje, mednarodnih standardov kot je ISO 15.189 in Kodeksa deontologije v laboratorijski medicini. Naš namen je zastopanje in ščitenje interesov področja laboratorijske medicine, skrb za ugled in disciplino svojih članov, predvsem pa povezovanje strokovnjakov z različnih področij laboratorijske medicine in izmenjava izkušenj pri organiziranju varnega, zanesljivega in učinkovitega dela v medicinskih laboratorijih po vsej Sloveniji. To dosegamo tudi z izvajanjem javnih pooblastil za vodenje registra, izdajanje in odvzem licenc, strokovne nadzore ter za nadzor izvajanja specializacije iz medicinske biokemije.

ZLMS je bila ustanovljena kot pravna oseba leta 1992 na osnovi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.L.9/92). Po spremembi omenjenega zakona leta 2004 (Ur.L.36/04 in 80/04), je uskladila svoje delovanje z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o društvih ter se registrirala pri upravnem organu.

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si