Zbornica zastopa laboratorijske strokovnjake z univerzitetno ali izobrazbo 2.bolonjske stopnje. Članstvo v zbornici je prostovoljno. Včlanijo se lahko laboratorijski strokovnjaki z univerzitetno ali izobrazbo 2.bolonjske stopnje, pripravniki, upokojenc, zaposleni zunaj zdravstvene službe, nezaposlen, zaposlene izven RS, če imajo stalno prebivališče v RS.

Postopek včlanitve za fizične osebe:

  • izpolnite pristopno izjavo in jo pošljite na naslov ZLMS, Dunajska c. 22, 1511 Ljubljana
  • tajništvo vam bo v 15 dneh po prejemu izjave poslalo račun za vpisnino (35 EUR)
  • račun plačajte v zakonitem roku (15 dni)
  • v kadrovski službi vašega zavoda uredite mesečno plačevanje članarine (10 EUR mesečno) na račun: 02056-0017888295 Nova ljubljanska banka
  • upokojenci plačujejo enkratno letno članarino 10 EUR s položnico

Pristopna izjava za fizične osebe (pdf)

Postopek včlanitve za laboratorije:

Laboratorij se v skladu s 87.b členom Zakona o zdravstveni dejavnosti lahko včlani v ZLMS kot samostojna pravna oseba ali kot del pravne osebe. Za prijavo mora vodja laboratorija izpolniti pristopno izjavo za laboratorij in jo poslati na naslov ZLMS, ki nato izstavi račun za celoletno članarino, ki jo je po dogovoru možno plačati v več obrokih. Višina (mesečne) članarine je izračunana kot večkratnik članarine za fizične člane glede na število zaposlenih v laboratoriju, ki se prijavlja. Število zaposlenih vpliva ob plačani članarini tudi na število pasivnih članov, ki zastopajo posamezen laboratorij (število glasov na skupščini) po naslednji shemi:

1-6 zaposlenih 1 x 10 EUR 1 glas
7-15 zaposlenih 2 x 10 EUR 2 glasova
16-30 zaposlenih 3 x 10 EUR 3 glasovi
nad 30 zaposlenih 4 x 10 EUR 4 glasovi

Pristopna izjava za laboratorije (pdf)

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si