Najvišji organ je skupščina zbornice, ki izvoli predsednika zbornice, izvršni odbor, nadzorni odbor in druge organe. Delo zbornice vodi predsednik zbornice skupaj z izvršnim odborom. Zastopanost različnih področij laboratorijske medicine je zagotovljena z Odborom za strokovna vprašanja, ki s svojo sestavo in načinom dela omogoča uveljavitev posameznega strokovnega področja ne glede na številčnost.

Predsednica ZLMS:
mag. Barbara Možina

Izvršni odbor:
mag. Mojca Bilač Krašnja
Valentina Buda
Eva Fliser
asist. dr. Danijela Furlan
mag. Maja Gartner
mag. Lidija Gobec
doc. dr. Aleš Jerin
Tanja Lađić

Nadzorni odbor:
Mojca Završnik (predsednica)
mag. Edita Eberl Gregorič
doc. dr. Helena Podgornik

Odbor za strokovna vprašanja:
asist. mag. Maksimiljan Gorenjak (predsednik)
prof. dr. Borut Božič
mag. Edita Eberl Gregorič
asist. dr. Tadej Pajić
izr. prof. dr. Milan Skitek
doc. dr. Irena Zupanič Pajnič
asist. mag. Tjaša Žohar Čretnik

Častno razsodišče:
asist. mag. Maksimiljijan Gorenjak (predsednik)
mag. Štefka Krivec
dr. Bojana Križaj

Komisija za finančno in materialno poslovanje:
asist. dr. Danijela Furlan (predsednica)
Mojca Kozmelj
Marija Šega

Komisija za vodenje registrov:
mag. Mojca Bilač Krašnja (predsednica)
prof. dr. Borut Božič
doc. dr. Pika Meško Brguljan

Komisija za strokovne nadzore:
doc. dr. Aleš Jerin (predsednik)
mag. Lidija Gobec
dr. Bojana Križaj

Komisija za specializacije:
prof. dr. Darko Černe (predsednik)
asist. mag. Evgenija Homšak
Mladen Krsnik
doc. dr. Pika Meško Brguljan
asist. dr. Tadej Pajić

Komisija za izobraževanje:
doc. dr. Mojca Božič Mijovski (predsednica)
mag. Saša Bratož
mag. Nada Snoj
Greta Štrakl
doc. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si