Zakoni in pravilniki:

Ostali dokumenti:

  • Kodeks deontologije v laboratorijski medicini
  • Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti
  • Popravek seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
  • Seznam o spremembah in dopolnitvah Seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
  • Evidenca reguliranih poklicev 2004, 2006
  • Seznam izvajalcev posameznih poklicev, za katere je obvezna licenca
  • Programi pripravništva v laboratorijski medicini
  • Smernice za ravnanje s podatki pacientov

Članom ZLMS so zgornji predpisi in drugi dokumenti direktno dostopni.
Nečlani lahko izpise dokumentov naročijo v tajništvu Zbornice.

Prijava za člane

Za člane

Kontakt

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Dunajska 22
1511 Ljubljana

Tel.: 01 4744248
Faks: 01 4744369
E-naslov: info@zlms.si