Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Dejavnosti

Ministrstvo za zdravje je ZLMS podelilo javna pooblastila za vodenje registra izvajalcev laboratorijske medicine, za izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem pri izvajalcu laboratorijske medicine ter za načrtovanje specializacij in specialističnih izpitov.

ZLMS prav tako pripravlja strokovna stališča in pravilnike za področje laboratorijske medicine z namenom varnega, zanesljivega in učinkovitega dela v medicinskih laboratorijih. Skrbi za strokovno izpopolnjevanje svojih članov s poudarkom na obveznih vsebinah, ki jih predpisuje Ministrstvo za zdravje. Sodeluje z Ministrstvom za zdravje ter drugimi ustanovami pri pripravi in izvajanju smernic s področja zdravstvenega varstva.

Evropski register specialistov laboratorijske medicine (EC4)
Seznam laboratorijev z dovoljenjem za delo