Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Stalno strokovno izpopolnjevanje registriranih izvajalcev laboratorijske medicine

 

Pridobitev in podaljšanje licence

ZLMS nima javnega pooblastila, zato ne podeljuje oz. podaljšuje licenc.
Na podlagi Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju na področju laboratorijske medicine ZLMS strokovnjakom laboratorijske medicine izdaja potrdila o strokovnem izpopolnjevanju.

Pridobitev potrdila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju

ZLMS strokovnjaku laboratorijske medicine izda potrdilo o strokovnem izpopolnjevanju za obdobje zadnjih 7 let. Za pridobitev potrdila je potrebno ZLMS predložiti izpolnjeno vlogo in potrdila o izpopolnjevanjih v preteklih sedmih letih.
Za izpopolnjevanja, ki niso bila ovrednotena s točkami SILM, je potrebno izpolniti Vlogo za dodelitev kreditnih točk za stalno izpopolnjevanje ali objavo strokovnega prispevka.

Podeljevanje točk SILM (za organizatorje srečanj)

ZLMS vrednoti strokovna srečanja, ki se priznajo za stalno izpopolnjevanje iz laboratorijske medicine, s točkami SILM.
Obrazci za vlogo za: posamezna srečanja, redna srečanja, sklop srečanj.