Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Pripravništvo v medicinskih laboratorijih

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.list RS, št. 64/2017 z dne 17.12.2017), ki predvideva enotno 6-mesečno pripravništvo za vse stopnje izobrazbe, je Ministrstvo za zdravje izdalo novi Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti (Ur.list RS, št. 47/2018 z dne 6.7.2018). Novi pravilnik vključuje programe pripravništva za posamezne poklice v zdravstveni dejavnosti.

ZLMS je pripravila Program pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na področju laboratorijske medicine. Program je pripravljen v sodelovanju s vsemi temeljnimi področji laboratorijske medicine in je potrjen s strani
- RSK za medicinsko biokemijo – laboratorijsko medicino,
- RSK za medicinsko genetiko,
- RSK za mikrobiologijo in imunologijo,
- RSK za patologijo in sodno medicino,
- Strokovnega sveta za transfuzijsko medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu.

Program pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na področju laboratorijske medicine je bil posredovan Ministrstvu za zdravje v pregled, potrditev in objavo v novem pravilniku o pripravništvu in strokovnih izpitih. Zaradi obsežnosti programa njegovo usklajevanje, tako kot za 17 drugih programov pripravništva, še poteka. S strani Ministrstva za zdravje je najavljena njegova naknadna samostojna objava v Uradnem listu RS.

Do objave programa v Uradnem listu RS so medicinski laboratoriji pozvani k nadaljni pripravi individualnih programov pripravništva za vsakega pripravnika in njihovem potrjevanju s strani Ministrstva za zdravje. Ministrstvo za zdravje bo pri tem upoštevalo


Vse tri dokumente je ZLMS oblikovala zaradi veljavne Klasifikacije poklicev na podlagi Programa pripravništva za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce na področju laboratorijske medicine in posredovala Ministrstvu za zdravje za objavo.  Navedeni dokumenti vključujejo priloge iz vseh področij laboratorijske medicine. Pri pripravi individualnega programa pripravništva za pripravnika je potrebno upoštevati le ustrezno prilogo tistega področja laboratorijske medicine, na katerem je pripravnik delujoč.