Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Specializacije in specialistični izpiti

Specializacija iz medicinske biokemije

Po Pravilniku o specializaciji iz medicinske biokemije, se lahko specializacijo odobri zdravstvenemu delavcu ali zdravstvenemu sodelavcu, ki ima/je:

  • zaključen ustrezen izobraževalni program;
  • opravljen strokovni izpit s področja zdravstvene dejavnosti;
  • vpisan v register izvajalcev laboratorijske dejavnosti; in
  • vsaj eno leto delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu v medicinskem laboratoriju z dovoljenjem za delo.

Ustrezen izobraževalni program je:

  • zaključen študijski program druge stopnje ene od naslednjih smeri: laboratorijska biomedicina, farmacija, medicina;

          ali

  • zaključen študijski program prve in druge stopnje naravoslovne smeri (biokemija, kemija, biologija) z vključenimi predmeti, ki zagotavljajo predhodno osvojene kompetence na vsaj dveh od štirih področij:
  •    humana celična biologija v obsegu vsaj 50 % študijske vertikale Laboratorijska biomedicina 1. in 2. stopnja;
  •    delovanje človeškega telesa v obsegu vsaj 50 % študijske vertikale Laboratorijska biomedicina 1. in 2. stopnja,
  •    biomedicinska analitika v obsegu vsaj 33 % študijske vertikale Laboratorijska biomedicina 1. in 2. stopnja,
  •    humana klinična kemija/biokemija v obsegu vsaj 33 % študijske vertikale Laboratorijska biomedicina 1. in  2. stopnja.