Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Program specializacije

Individualiziran program specializacije določi zbornica. Program obsega pridobivanje teoretičnih znanj in praktičnih kompetenc.

Teoretična znanja specializant osvoji med potekom specializacije deloma sam deloma v okviru predmetov akreditiranih študijskih programov. Zbornica predpiše:

  • vsem specializantom en predmet iz doktorskega študija Klinične kemije in laboratorijske biomedicine;
  • po potrebi in individualno za vsakega specializanta nabor predmetov z namenom doseganja minimalne ravni predhodnega znanja, ki še omogoča ustrezno pridobivanje praktičnih kompetenc in sicer predmete na področjih:
  •     humana celična biologija v obsegu vsaj 50 % študijske vertikale Laboratorijska biomedicina 1. in 2. stopnja;
  •     delovanje človeškega telesa v obsegu vsaj 50 % študijske vertikale Laboratorijska biomedicina 1. in 2. stopnja,  med opravljenimi predmeti pa mora biti tudi predmet s področja patološke fiziologije;
  •     biomedicinska analitika v obsegu vsaj 33 % študijske vertikale Laboratorijska biomedicina 1. in 2. stopnja; in
  •     humana klinična kemija/biokemija v obsegu vsaj 33 % študijske vertikale Laboratorijska biomedicina 1. in 2. stopnja.

Pridobivanje praktičnih kompetenc traja 48 mesecev, vključno z vsebinami in delom, ki jih specializant opravi v matičnem laboratoriju, in rednimi dopusti, ki se beležijo v čas usposabljanja v matičnem laboratoriju. Začetek praktičnega usposabljanja je vsako koledarsko leto

 

Kontaktne osebe za teoretične vsebine usposabljanja

Pooblaščeni izvajalci specializacije iz medicinske biokemije in pridobljene kompetence