Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Strokovna stališča ZLMS

Korupcija v laboratorijski medicini

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije se zavzema za ničelno toleranco do korupcije v laboratorijskem prostoru.

Vodstvo zbornice se bo nemudoma odzvalo, če bo prejelo prijavo o vpletenosti svojega člana v koruptivna dejanja v zdravstvu. V primeru vpletenosti v koruptivna dejanja ali v primeru izraženega suma s strani protikorupcijske komisije, so se aktivni člani s funkcijami v laboratorijski medicini dolžni odpovedati funkcijam in zadolžitvam v organih laboratorijskih institucij.

Kazalniki kakovosti za medicinske laboratorije

Zbornica podpira Nacionalno strategijo za kakovost in varnost obravnave pacientov, katere glavni cilj je zmanjšanje števila nevarnih dogodkov in odpravljanje sistemskih  vzrokov zanje.

Rezultati laboratorijskih preiskav značilno vplivajo na varnost obravnave pacientov, zato različni kazalniki laboratorijskega procesa predstavljajo orodje za oceno kakovosti in za ukrepanje v primerih negativnih trendov posameznega kazalnika. Ukrepanje je namenjeno izključno izboljšanju kakovosti in  zagotavljanju varnih  rezultatov.

Ministrstvo za zdravje vodi Nabor kazalnikov in metodologijo njihovega spremljanja na nacionalni ravni za večino medicinskih  strok,  predvidoma bo k temu projektu priključeno tudi področje laboratorijske medicine. Poročanje laboratorijev o rezultatih spremljanja kazalnikov ni obvezno, je pa interna uporaba smiselnega nabora kazalnikov za laboratorije priporočljiva.  

Varnost pri delu

Priporočila za delovna oblačila laboratorijskega osebja

Organizacija neprekinjenega zdravstvenega varstva

Stališče zbornice o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
Mnenje Ministrstva za zdravje
Navodilo ZLMS za računanje obremenitev za zaposlene v laboratorijih

Preprečevanje poškodb z ostrimi pripomočki

Svet Evropske unije je sprejel direktivo 2010/32/EU o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki. Članice EU so morale direktivo implementirati do maja 2013.

Predstavitev vsebine direktive

Toolkit for implementation (European Biosafety network)