Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Članstvo

ZLMS zastopa laboratorijske strokovnjake z univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo 2. bolonjske stopnje. Članstvo v zbornici je prostovoljno. Poleg laboratorijskih strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo 2. bolonjske stopnje, ki delujejo v javnih ali zasebnih zdravstvenih zavodih, se lahko včlanijo tudi pripravniki, upokojenci, zaposleni zunaj zdravstvene službe, nezaposleni ter zaposleni izven Republike Slovenije (RS), če imajo stalno prebivališče v RS.