Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Postani član

  • Izpolnite Pristopno izjavo s soglasjem in jo pošljite na naslov ZLMS, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.
  • ZLMS bo na osnovi soglasja s kadrovsko službo vašega zavoda uredila mesečno plačevanje članarine.
  • Po plačilu vpisnine in ureditivi plačevanja članarine boste prejeli geslo za dostop do spletnih vsebin ZLMS, ki so namenjene njenim članom.

          ČLANI – 10 EUR/mesečno

          UPOKOJENCI – brezplačno