Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

O nas

Zbornica laboratorijske medicine Slovenije (ZLMS) je samostojna poklicna organizacija oseb z univerzitetno izobrazbo ali izobrazbo 2.bolonjske stopnje, ki opravljajo ali zastopajo laboratorijsko medicinsko dejavnost na območju Republike Slovenije.  Laboratorijska medicina je izrazito raznolika stroka, katere skupni imenovalec je delo z biološkim materialom človeškega izvora. Na tem področju delujejo strokovnjaki z različnimi izobraževalnimi profili.

ZLMS je bila ustanovljena kot pravna oseba leta 1992 na osnovi 87. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.L.9/92). Po spremembi omenjenega zakona leta 2004 (Ur.L.36/04 in 80/04) je uskladila svoje delovanje z Zakonom o zdravstveni dejavnosti in Zakonom o društvih ter se registrirala pri upravnem organu.

Pri svojem delu ZLMS izhaja iz slovenske področne zakonodaje, Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine in Kodeksa deontologije v laboratorijski medicini. Namen ZLMS je zastopanje in ščitenje interesov področja laboratorijske medicine, skrb za ugled svojih članov, predvsem pa povezovanje strokovnjakov z različnih področij laboratorijske medicine in izmenjava izkušenj pri organiziranju varnega, zanesljivega in učinkovitega dela v medicinskih laboratorijih po vsej Sloveniji.