Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Organizacija zbornice

Najvišji organ ZLMS je skupščina, ki izvoli predsednika ZLMS ter člane izvršnega in nadzornega odbora. Delo zbornice vodi predsednik ZLMS skupaj z izvršnim odborom v štiriletnem mandatnem obdobju. Člani izvršnega odbora ZLMS so izvoljeni iz vsaj petih različnih zdravstvenih regij.

Zastopanost različnih področij laboratorijske medicine je zagotovljena z Odborom za strokovna vprašanja, ki s svojo sestavo in načinom dela omogoča uveljavitev posameznega strokovnega področja ne glede na številčnost. Sestava odbora je odprta glede na razvoj področij laboratorijske medicine.

Glede na javna pooblastila Ministrstva za zdravje in naravo dela zbornice deluje v okviru ZLMS pet stalnih komisij. Vodstvo ZLMS lahko za posebne naloge imenuje dodatne komisije. Člane komisij imenujeta predsednik in izvršni odbor ZLMS.

 • Predsednik
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Odbor za strokovna vprašanja
 • Častno razsodišče
 • Komisija za finančno in materialno poslovanje
 • Komisija za vodenje registrov
 • Komisija za strokovne nadzore
 • Komisija za licence in izobraževanja
 • Komisija za specializacije
 • Komisija za pripravnišvo