Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Uradni podatki zbornice

Naziv organa: Zbornica laboratorijske medicine Slovenije
Skrajšan naziv: ZLMS
Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Lokacija: Poslovni center Slovenijales (ob Gospodarskem razstavišču); 3.nadstropje, soba 314a
Telefon: +386 8 205 8092,  +386 40 752 243
Fax: +386 8 205 8093
E-naslov: info@zlms.si
Uradne ure pisarne: torek, sreda, četrtek    od 8. do 12. ure
Kontaktna oseba: Vesna Süssinger, univ. dip. ekon.
E-naslov tajništva: tajnistvo@zlms.si
Šifra dejavnosti:  podrazred 91.110
Matična št.: 5614554
Številka iz registra Upravne enote Ljubljana: 3545
Davčna št.:   52127281 (nismo davčni zavezanec)
Poslovni račun:   02056-0017888295 Nova Ljubljanska banka