Zbornica laboratorijske medicine Slovenije

Vodstvo zbornice

Vodstvo ZLMS v mandatnem obdobju 2019 – 2023:

Predsednica ZLMS:

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.
Klinika Golnik, Laboratorij za klinično biokemijo in hematologijo
Golnik 36, 4204 Golnik
pika.mesko@klinika-golnik.si

Izvršni odbor:

mag. Mojca Bilač Krašnja, spec. med. biokem.
Adria lab d.o.o.
Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
mojca@adrialab.si

Valentina Buda, spec. med. biokem.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Diagnostični laboratorij
Prečna ulica 2, 6230 Postojna
valentina.buda@zd-po.si

asist. dr. Danijela Furlan, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Novo mesto, Diagnostični laboratorij
Šmihelska 1, 8000 Novo mesto
danijela.furlan@sb-nm.si

Nina Cugmas, mag. pharm.
Splošna bolnišnica Celje, Oddelek za laboratorijsko medicino
Oblakova 5, 3000 Celje
nina.cugmas@sb-celje.si

mag. Tanja Lađić, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Oddelek za laboratorijska diagnostiko
Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec
tanja.ladic@sb-sg.si

mag. Barbara Možina, spec. med. biokem.
Onkološki inštitut, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
bmozina@onko-i.si

mag. Martina Pogačar Kavčič, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica Jesenice, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Titova 112, 4270 Jesenice
martina.pogacar@gmail.com

Mojca Završnik, spec. med. biokem.
Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča, Ptuj, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Potrčeva cesta 23, 2250 Ptuj
mojca.zavrsnik@sb-ptuj.si

Nadzorni odbor:

Eva Fliser, spec. med. biokem. (predsednica)
UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko
Ljubljanska 5, 2000 Maribor
eva.fliser@ukc-mb.si

mag. Edita Eberl Gregorič, univ. dipl. biol.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj
Gosposvetska 12, 4000 Kranj
ediebe1@nlzoh.si

dr. Tadeja Dovč Drnovšek, univ. dipl. biol.
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Oddelek za molekularno in celično biologijo
Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana
tadeja.dovc-drnovsek@ztm.si

 

Odbor za strokovna vprašanja:

doc.dr. Ivica Avberšek-Lužnik, spec.med.biokem.- predsednica

doc.dr. Tadej Pajič, spec. med. biokem.

mag. Irena Bricl, dr.med., spec.

mag. Edita Eberl Gregorič, univ.dipl.biol.

mag. Maksimilijan Gorenjak, spec.med. biokem.

prof.dr. Borut Božič, spec. med. biokem.

 

Častno razsodišče:

mag. Maksimilijan Gorenjak, spec. med. biokem. - predsednik

mag. Štefka Krivec, spec. med. biokem.

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.

 

Komisija za finančno in materialno poslovanje:

Asist. dr. Danijela Furlan, spec. med. biokem. – predsednica

Mojca Kozmelj, spec. med. biokem.

Marija Šega, spec. med. biokem.

 

Komisija za vodenje registrov:

mag. Mojca Bilač Krašnja, spec. med. biokem. – predsednica

prof. dr. Borut Božič, spec. med. biokem.

Mojca Kozmelj, spec. med. biokem.

 

Komisija za strokovne nadzore:

mag. Barbara Možina, spec. med. biokem. – predsednica

mag. Lidija Gobec, spec.med. biokem.

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem.

 

Komisija za specializacije:

dr. Evgenija Homšak, spec. med. biokem. - predsednica

doc.dr. Tadej Pajič, spec. med. biokem.

prof. dr. Darko Černe, spec. med. biokem.

doc. dr. Pika Meško Brguljan, spec. med. biokem.

Mojca Završnik, spec. med. biokem.

 

Komisija za pripravništvo:

Eva Fliser, spec. med. biokem.

mag. Martina Pogačar Kavčič, spec. med. biokem.

 

Komisija za licence in izobraževanje:

prof. dr. Katarina Trebušak Podkrajšek, spec. med. biokem.- predsednica

mag. Saša Bratož, spec. med. biokem.

mag. Nada Snoj, spec. med. biokem.

Greta Štrakl, spec. med. biokem.

 

Urednik spletne strani:

Rok Kogovšek, mag. lab. biomed
rok.kogovsek@klinika-golnik.si

 

Vodstvo ZLMS v mandatnem obdobju 2015 - 2019